top of page

מיכל מונפרד

מיכל מונפרד

אין לתאר כמה חיות יש בציורים של שניאור ירחי

הרבי מביט בנו מהציור עם הבעה כאילו היה מדובר בצילום

קשה לבחור! כל ציור עם הצבע שלו

מחכים כבר לציור הבא שיצטרף אלינו

יישר כוח!

bottom of page