top of page
Law Books

תקנון אתר

מבוא

אתר Shneor Yarhi – Original Art בכתובת https://yarhi-art.com (להלן: האתר) הינו אתר מכירות לרכישת יצירות של האמן שניאור ירחי (להלן: ״המוצרים״) על ידי לקוחות פרטיים וגולשי האתר (להלן: הלקוח).

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

בהתאם לתנאים האלו, ״תוכן״ הינו לרבות כל תמונה, איור, צילום, ציור, גרפיקה, סרטון, תרשים, קבצי וידאו, קבצי אדיו, תוכנה, פורמט, נתונים או שילוב ביניהם.

 

יודגש כי כל המשתמש באתר מצהיר שהוא מכיר בתנאי השימוש באתר ומקבל אותם ללא שינוי ולכן לא יהיו לו ו/או לאדם ו/או לגוף מטעמו טענות או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילויות ו/או אדם ו/או גוף מטעמם, להוציא טענות הקשורות באי עמידה בהתחייבות בעלי האתר או מפעיליו בהתאם לתנאי השימוש. ט.ל.ח.

 

הגלישה באתר מכל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, באמצעות רשת האינטרנט או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: ״המשתמש״), מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון ותנאי השימוש של האתר, לרבות מדיניות הפרטיות שתפרוט להלן, ללא כל הסתייגות או הגבלה, כולל תנאי מדיניות הפרטיות כפי שיופיעו בהמשך. במידה שאינך מסכים עם תנאי השימוש ועם מדיניות הפרטיות באתר, אתה נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.

 

התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות. על הגולש והלקוח לקרוא אותם בעיון.

 

בעלי האתר רשאים לבצע שינויים בתנאי השימוש באתר, באמצעות עדכון מסמך זה, כך שהלקוח יתחייב לשינויים אלו.

 

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי הוא קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לו. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

ההרשמה והרכישה

כל אשר ימלא אחר התנאים המופיעים בתקנון ויעמוד בתנאים אלו, יהיה רשאי להירשם לאתר ולרכוש ממנו מוצרים.

על הלקוח להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאין לו זכאות לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושו באתר ייחשב כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף או תאגיד הרשום כדין בישראל.

למשתמש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיס האשראי.

למשתמש כתובת מגורים בישראל וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לבטל או/ו לצמצם את הגישה של משתמש אל האתר שהתנהגותו אינה תואמת את תנאי השימוש באתר או מנסה לפגוע בהתנהלות התקינה של האתר.

 

כחלק מפעילות האתר יש למלא פרטים מסוימים באתר כדי להירשם אליו לרבות: שם משתמש, סיסמא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. מובהר בזאת שמילוי פרטים אלו מצד המשתמש הינם ברצונו ובהסכמתו החופשיים.

המשתמש מצהיר כי כל הפרטים נכונים, מלאים ומדויקים והינם נכונים לגבי המשתמש עצמו ולא מסר מידע עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים שהורשה לעשות כך בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

 

יודגש כי מסירה של פרטים לא מדויקים או כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כך, עתיד להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים וכן תביעות מצד הנהלת האתר.

 

לאחר ההרשמה או הרכישה באתר, לאתר הרשאיות המלאה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי. בעת אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, ההזמנה תתקבל על ידי החברה והמשתמש יקבל עדכון על כך. יודגש כי האישור מטעם חברת האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, אשר יגיע לידי סיום רק לאחר שיתקבל האישור מחברת האשראי.

 

במידה שחברת האשראי לא תאשר את ההזמנה, המשתמש יקבל הודעה על כך. במקרה כזה, לצורך השלמת ההזמנה על המשתמש ליצור קשר עם הנהלת האתר על מנת לבצע את ההזמנה וכדי לקבל אישור מחברת האשראי. במצב זה, מספר הימים לביצוע המשלוח יתחיל רק לאחר האישור של חברת האשראי לעסקה. במידה שהמשתמש לא פעל להסדיר את האישור מטעם חברת האשראי, בתוך חמישה ימים ממועד ההודעה על הסירוב שהתקבל על ידו, האתר רשאי לבטל את ההזמנה.

שליחת פרטים

בהרשמה באתר, הינך מאשר קבלת דיוור באמצעי התקשורת שהזנת באתר, אלא אם תצהיר בפניו שברצונך להפסיק את השירות הזה. ההסכמה הזו מהוה אישור למפעילי האתר או למי שהאתר מינה לצורך זה.

 

במידה שניתנה ההסכמה, כפי שצוין לעיל, בעלי האתר ו/או הממונים על כך מטעם בעלי האתר, רשאים לשלוח למשתמשים וללקוחות אשר נתנו הסכמה, או בהתאם לכל דין, תוכן פרסומי אודות המוצרים ו/או השירותים ו/או המבצעים ו/או הפעילויות של בעלי האתר. אם ברצונך שלא לקבל כל חומר פרסומי כפי שהוזכר לעיל, ניתן לצאת מרשימת התפוצה על ידי הקלקה על הקישור המיועד לכך הנלווה בהודעות שישלחו וכן בביצוע הפעולות שיופיעו בהמשך. במידה שכך יבוצע על ידי המשתמש, האתר יפסיק מלשלוח חמור פרסומי כפי שנתבקש על ידי המשתמש. יודגש כי האתר ימשיך לשמור לעצמו על הזכות להמשיך ליצור קשר עם המשתמשים בקשר לחשבונם האישי ולשלוח מידע חשוב כאשר הוא נוגע לאתר.

המוצרים באתר

השירותים ו/או המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה הינם לפי שיקוליו הבלעדיים של בעלי האתר והנהלתו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מכירת המוצר ואת השיווק בכל עת ו/או להוסיף ו/או לשנות מוצרים ו/או שירותים נוספים באתר, כולל דמי משלוח וכן לשלול זכות רכישה באתר מטעמיה הפרטיים ומשיקולי דעתה, ללא צורך להסביר. יובהר כי מבין כלל המוצרים באתר, חלק מהמוצרים הינם נמצאים במלאי זמין של האתר וחלק מהמוצרים מסופקים על ידי שירותים חיצוניים שהאתר משיקוליו הפרטיים בחר לעבוד איתם (להלן: ״הספק״).

 

מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

 

התמונות אשר מופיעות באתר הינם לצורך תצוגה והתמונות להמחשה בלבד. במקרה שיהיה שוני בין התיאור הכתוב של המוצר לבין האופן בו הוא יוצג בתמונה, התיאור הכתוב גובר על התיאור המוצג בתמונה. יודגש כי תתכן סטיה של כעשרה אחוזים מהצבע והמידה המצוינים באתר.

 

באתר מתקיימת מכירה של מוצרים במחירים הקבועים מראש והינם עד גמר המלאי. הזמנתו ו/או אספקתו של מוצר באתר הינה בהתאם להימצאות המוצרים במלאי האתר ו/או של הספק. החברה עושה כל שביכולתה בכדי לוודא שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי החברה, הן מצד האתר והן מצד היצע הספק, בעת הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר ועד לזמן הספקתם בפועל. עם ביצוע ההזמנה ואישורה, האתר שומר את המוצר שהוזמן או משריין את המוצר אצל הספק כדי שיהיה זמין ומוכן לאספקה בהתאם להזמנת הלקוח כך שיגיע במועד בהתאם למדיניות המשלוחים באתר. במידה שמסיבות אשר אינן תלויות באתר, המוצר לא יהיה מוכן להזמנה אצל הספק, אף על פי שהמוצר  הוצע באתר בעת ביצוע הרכישה או לאחריה, הלקוח יקבל הודעה מתאימה. במקרה כזה, האתר רשאי להציע ללקוח רכישה חלופית שוות ערך (לפחות) למוצר שהוזמן, או לבטל את הרכישה בהתאם לשיקולי הנהלת האתר. במצב כזה, אם הלקוח יתן את הסכמתו להצעה החלופית של האתר, פרטי ההזמנה יעודכנו מחדש והלקוח יקבל את המוצר החלופי. במצב שהלקוח לא יתן את הסכמתו להצעה החלופית, הרכישה תבוטל והאתר לא יחייב את כרטיס האשראי של הלקוח במסגרת אותה הרכישה, או יזכה את הלקוח ויחזיר לו את הכסף ששולם באותה הרכישה, אם שולם. יודגש כי ללקוח לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג בשל מחסור המוצר במלאי כפי שהוסבר לעיל, כולל הדרישה מהחברה לספק את המוצר ו/או השירות, לרבות דרישה לפיצויים בגין נזק בשל רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה מזה שמופיע האתר.

אספקה, הובלה ומשלוח

יודגש שבאפשרות הלקוח ועל אחריותו לבחור את סוג השירות שירצה ו/או שיתאים לו בעת ביצוע ההזמנה, לגבי אופן העברת המוצר שנרכש מהחברה אל הלקוח. להלן האפשרויות העומדות בפניו: איסוף עצמי או משלוח. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

 

בתנאי שהלקוח בחר באפשרות של משלוח ולא באפשרות אחרת, האספקה של המוצר/ים שנרכשו באתר ושקיבלו אישור עבור הרכישה מחברת האשראי באופן מלא כפי שצוין לעיל, תתבצע על ידי חברת השליחויות בו בחר האתר להשתמש או באמצעות דואר ישראל. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה.

 

האתר יספק את המוצרים ללקוח תוך 21 ימי עסקים ממועד רכישתם.

 

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. האתר לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם שלא בשליטתו ו/או שנסיבותיו קשורות בלקוח עצמו, לרבות חוסר אפשרות ליצור קשר עם הלקוח בזמני העבודה המקובלים. עיכובים מסוג זה לא יהוו הפרה של ההתחייבות מצד האתר.

 

דמי המשלוח המופיעים באתר הינם למשלוחים ״רגילים״ בישראל ולא כוללים הובלה יוצאת דופן או חריגה כגון קומה גבוהה ללא מעלית ו/או הובלה המצריכה כח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה, האתר יידע מראש את הלקוח על גביית תשלום נוסף עבור השירות.

החזרות וביטולים

כל ההזמנות באתר הכוללות את אפשרות הלקוח לבחור את ממדי המוצר ו/או את סגנון ההדפסה, הינן בגדר ״הזמנה אישית״ ולכן הזמנת מוצרים ושירותים הינה באחריות הלקוח בלבד. מרגע אישור ההזמנה, המוצר עובר להדפסה או לעבודתו האישית של האמן, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר ביצועה על ידי הלקוח. משום כך, על הלקוח לוודא בטרם ביצוע ההזמנה, כי כל פרטי ההזמנה נכונים ורלוונטיים והינם לשביעות רצונו של הלקוח וכן כי לא נמצאו בה שגיאות ו/או טעויות של הלקוח לרבות ממדי המוצר ו/או סוג ההדפסה. יודגש כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

 

עסקאות של פריטים שנרכשו במבצע או בקטגוריית הסייל ניתנות לביטול עד יומיים מיום קבלתם.

 

הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמשת לכתובת שירין זאייט השחף 20 יד בנימין 76812, באריזה המקורית של המוצר ומבלי שנגרם למוצר כל פגם מכל סוג וכן שלא נעשה בו שימוש עדיין. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.

 

יובהר כי אין על הנהלת האתר אחריות לפגיעה במוצר ו/או לאובדנו במהלך שליחת המוצר חזרה לחברה. האחריות על החזרת המוצר ועלויות המשלוח יחולו על הלקוח בלבד.

 

לאחר ביטול העסקה, אמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה יזוכה בחלק היחסי ששילם הלקוח והחיוב שהתבצע בשל העסקה בזאת יבוטל, למעט דמי ביטול בגובה 10% משווי העסקה או 100 ש״ח – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, הלקוח יחוייב תשלום מלא על המשלוח (לרבות משלוחים יוצאי דופן ו/או מיוחדים) ודמי האריזה במידה שישנם.

 

החלפת מוצרים ניתן לבצע בין מוצרים הקיימים במלאי בתיאום מראש לכתובת הדואר האלקטרוני shneoryarhi.originalart@gmail.com. את ההחלפה ניתן לבצע רק בתוך 5 ימים מיום ביצוע ההזמנה או לפני האיסוף/הוצאת המוצר למשלוח, לפי המוקדם מביניהם.

 

על הלקוח לציין באופן מפורט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפה של המוצר.

 

לא תתאפשר החלפת מוצרים ו/או ביטול עסקה במקרים של חשיפת המוצרים לסביבה חריגה ו׳או שאינה תואמת את הנחיות בשימוש במוצר ככל שישנן.

 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקי המוצרים בשל אי שימוש סביר התואם את הנחיות השימוש במוצר.

 

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד ולא יאוחר משבעה ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על אי התאמה ו/או על פגם על ידי בקשה מתאימה בכתב.

 

טל״ח

קנין רוחני

כל התוכן המופיע באתר זה כולל האתר עצמו מוגנים בזכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכן דיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של Shneor Yarhi – Original Art. כפי שנזכר לעיל הגלישה באתר מהווה הסכמה לדיני זכויות יוצרים אלו בכלל כללי האתר ולפיכך משתמשי האתר יעשו שימוש הוגן וסביר, בהתאם לדין. השימוש בתוכן המופיע באתר הינו למטרות פרטיות בלבד. נאסר על המשתמש לבצע כל שינוי, העתקה צילום, שכפול, פרסום, אחסון במאגר מידע מכל סוג שהוא, הקלטה, קליטה, הענקת רשיון לשימוש, או שידור, בכל אופן או בכל כלי ו/או אמצעי אלקטרוני, אופטי, טכנולוגי, מכאני או אחר, אלא רק אם ולאחר שניתנה הסכמה לכך מראש בכתב ומפורש מבעלי האתר בעניין זה.

 

הגלישה באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הינו מתחייב שלא לבצע שום פעולה שיש בה למעול ו/או לפגוע באתר ו/או בגולשים אחרים באתר ו/או בשרתים או רשתות הקשורים לשירותי האתר ו/או לאתר עצמו.

 

בכל מקרה של שימוש בתוכן או העתקה, המותרים בתנאים שנכתבו לעיל, על הלקוח או המשתמש לציין במפורש את המקור ואת Shneor Yarhi – Original Art.

שמירת פרטיות ושימוש בפרטים

מדיניות הפרטיות באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, לכן כל המידע אותו מסר המשתמש בעת הרישום לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר וכן לגבי המידע שהצטבר אודות המשתמש במהלך שימושו באתר, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות כל דין.

 

יודגש למשתמש כי המידע נאסף באתר באופן קבוע באמצעות טכנולוגיה מגוונת בשל צרכי הגנה על האתר ומידע סטטיסטי. האתר לא מבצע שימוש במידע הזה כל שימוש שיש בו כדי להפר את פרטיות המשתמש, אלא אם הגולש ביצע הפרה של התנאים באתר ו/או פעולה שביכולתה לפגוע באתר, בגולשים ו/או בבעליו.

פיצויים

משתמש או לקוח שיפר את תנאי השימוש באתר או יעשה פעולה שביכולתה לפגוש באתר ו/או בבעליו ו/או בגופים המפרסמים בו ו/או בגולשים, יתחייב בזאת לשלם סכום פיצוי של כ-5,000 ש״ח לבעלי האתר עבור כל סוג של הפרה. זאת, ללא צורך בהוכחה אודות הנזק הנגרם ממעשה זה וכן במקרים בהם לא נגרם נזק כלל. הסכמה לתקנון האתר, אינה מונעת מבעלי האתר לנקוט בצעדים וכן לתבוע את אשר יפר את הכללים, בנוסף לסכום הפיצוי בגין כל נזק שייגרם בשל מעשיו.

אבטחת מידע

האתר משתמש בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע שהמשתמש מסר. יודגש כי אף על פי כן, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם תתבצע חדירה לאתר ולקיחה של מידע זה ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בבאר שבע תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

bottom of page