top of page
Delivery Service

אספקה, הובלה ומשלוח

יודגש שבאפשרות הלקוח ועל אחריותו לבחור את סוג השירות שירצה ו/או שיתאים לו בעת ביצוע ההזמנה, לגבי אופן העברת המוצר שנרכש מהחברה אל הלקוח. להלן האפשרויות העומדות בפניו: איסוף עצמי או משלוח. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

 

בתנאי שהלקוח בחר באפשרות של משלוח ולא באפשרות אחרת, האספקה של המוצר/ים שנרכשו באתר ושקיבלו אישור עבור הרכישה מחברת האשראי באופן מלא כפי שצוין לעיל, תתבצע על ידי חברת השליחויות בו בחר האתר להשתמש או באמצעות דואר ישראל. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה.

 

האתר יספק את המוצרים ללקוח תוך 14 ימי עסקים ממועד רכישתם.

 

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. האתר לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם שלא בשליטתו ו/או שנסיבותיו קשורות בלקוח עצמו, לרבות חוסר אפשרות ליצור קשר עם הלקוח בזמני העבודה המקובלים. עיכובים מסוג זה לא יהוו הפרה של ההתחייבות מצד האתר.

 

דמי המשלוח המופיעים באתר הינם למשלוחים ״רגילים״ בישראל ולא כוללים הובלה יוצאת דופן או חריגה כגון קומה גבוהה ללא מעלית ו/או הובלה המצריכה כח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה, האתר יידע מראש את הלקוח על גביית תשלום נוסף עבור השירות.

החזרות וביטולים

כל ההזמנות באתר הכוללות את אפשרות הלקוח לבחור את ממדי המוצר ו/או את סגנון ההדפסה, הינן בגדר ״הזמנה אישית״ ולכן הזמנת מוצרים ושירותים הינה באחריות הלקוח בלבד. מרגע אישור ההזמנה, המוצר עובר להדפסה או לעבודתו האישית של האמן, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר ביצועה על ידי הלקוח. משום כך, על הלקוח לוודא בטרם ביצוע ההזמנה, כי כל פרטי ההזמנה נכונים ורלוונטיים והינם לשביעות רצונו של הלקוח וכן כי לא נמצאו בה שגיאות ו/או טעויות של הלקוח לרבות ממדי המוצר ו/או סוג ההדפסה. יודגש כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

 

עסקאות של פריטים שנרכשו במבצע או בקטגוריית הסייל ניתנות לביטול עד יומיים מיום קבלתם.

 

הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש/ת לכתובת שירין זאייט השחף 20 יד בנימין 76812, באריזה המקורית של המוצר ומבלי שנגרם למוצר כל פגם מכל סוג וכן שלא נעשה בו שימוש עדיין. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.

 

יובהר כי אין על הנהלת האתר אחריות לפגיעה במוצר ו/או לאובדנו במהלך שליחת המוצר חזרה לחברה. האחריות על החזרת המוצר ועלויות המשלוח יחולו על הלקוח בלבד.

 

לאחר ביטול העסקה, אמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה יזוכה בחלק היחסי ששילם הלקוח והחיוב שהתבצע בשל העסקה בזאת יבוטל, למעט דמי ביטול בגובה 10% משווי העסקה או 100 ש״ח – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, הלקוח יחוייב תשלום מלא על המשלוח (לרבות משלוחים יוצאי דופן ו/או מיוחדים) ודמי האריזה במידה שישנם.

 

החלפת מוצרים ניתן לבצע בין מוצרים הקיימים במלאי בתיאום מראש לכתובת הדואר האלקטרוני shneoryarhi.originalart@gmail.com. את ההחלפה ניתן לבצע רק בתוך 5 ימים מיום ביצוע ההזמנה או לפני האיסוף/הוצאת המוצר למשלוח, לפי המוקדם מביניהם.

 

על הלקוח לציין באופן מפורט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפה של המוצר.

 

לא תתאפשר החלפת מוצרים ו/או ביטול עסקה במקרים של חשיפת המוצרים לסביבה חריגה ו׳או שאינה תואמת את הנחיות בשימוש במוצר ככל שישנן.

 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקי המוצרים בשל אי שימוש סביר התואם את הנחיות השימוש במוצר.

 

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד ולא יאוחר משבעה ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על אי התאמה ו/או על פגם על ידי בקשה מתאימה בכתב.

 

טל״ח

bottom of page